Opstart elektrificatie wagenpark: tips & tricks

maandag, 07 juni 2021 12:47
Opstart elektrificatie wagenpark: tips & tricks

Wagens die na 1 januari 2026 geregistreerd worden op naam van een bedrijf moeten elektrisch zijn willen ze van een fiscaal gunstig regime genieten. Met die boodschap in het achterhoofd en/of ter ondersteuning van hun “groene” imago zijn heel wat bedrijven gestart met de elektrificatie van hun vloot. KBC Autolease zet enkele aandachtspunten op een rijtje die wagenparkbeheerders kunnen meenemen tijdens de opstart van de e-transitie.

Voor een mobiliteitsmanager is het in de eerste plaats belangrijk om uit te zoeken welke rijdersprofielen aanwezig zijn in het bedrijf. Voor een werknemer die enkel de bedrijfswagen gebruikt voor het woon-werkverkeer, zal een elektrisch voertuig een alternatief kunnen zijn voor de diesel/benzine-variant op voorwaarde dat er vlot geladen kan worden, thuis en/of op het werk.

Laadpalen
Op de bedrijfssite opladen is het goedkoopst maar het bedrijf kan geconfronteerd worden met een tekort aan laadinfrastructuur door een groot aantal elektrische wagens in de vloot. Om ondernemingen aan te zetten tot investeringen in publiek toegankelijke laadpalen op hun privéterrein, heeft de overheid fiscale stimuli uitgewerkt. Investeringen in laadpalen tussen september 2021 en 31 december 2022 worden beloond met een aftrek van 200 procent van de kosten. Voor de periode van januari 2023 tot 31 augustus 2024 geldt een kostenaftrek van 150 procent.
Voor de installatie van de laadpaal thuis hoeft de EV-rijder alvast niets te doen. KBC Autolease voorziet in de leasecontracten thuislaadoplossingen, waarin de controle van de private elektrische installatie van de EV-rijder, de installatie, keuring en het onderhoud zijn begrepen. Mogelijk kan de EV-rijder ook rekenen op een laadpas waarmee hij/zij het leasevoertuig kan opladen op het werk en thuis.

Fiscaliteit
Vanaf 1 juli 2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid van een wagen met een fossiele brandstof (diesel, benzine, hybride en plug-inhybride) stelselmatig afgebouwd om helemaal uit te doven in 2028.
Voor de plug-inhybride salariswagens, besteld vanaf 1 januari 2023, zal bovendien de fiscale aftrekbaarheid van de diesel- of benzinekosten bij de werkgever beperkt worden tot 50 procent.
De regering heeft wel beloofd niet in te breken in de lopende leasecontracten. De aftrekbaarheid van de leasevoertuigen die momenteel in bedrijf zijn, blijft onveranderd.
Wel zal de werkgever vanaf 1 juli 2023 voor de nieuw bestelde voertuigen (diesel, benzine, hybride en plug-inhybride) een verhoogde CO-bijdrage en een hogere minimumbijdrage moeten betalen.

Conclusie
Als je rekening houdt met alle parameters (VAA, fiscale aftrek, btw-recuperatie, CO2-bijdrage, brandstoffactuur,..) merk je dat er in heel wat gevallen meestal een valabel elektrisch alternatief beschikbaar is op de markt voor diesel en/of benzine. KBC Autolease helpt met kennis van zaken de mobiliteitsmanager verder op weg.