Full-Service Leasing: dé mobiliteitsoplossing van de toekomst

maandag, 09 mei 2022 11:29
Full-Service Leasing: dé mobiliteitsoplossing van de toekomst

De wereld van de autoleasing evolueert razendsnel. Als werkgever, maar ook als werknemer, word je steeds meer geconfronteerd met de altijd groter wordende uitdaging om je te verplaatsen van en naar het werk. KBC Autolease bestaat dit jaar 40 jaar. De afgelopen decennia evolueerde de leasemaatschappij van een zuiver autoleasebedrijf naar een innovatieve aanbieder van multimobiliteit met ontzorging en betrouwbaarheid in het DNA. Deze aanpak wordt geapprecieerd door klanten en partners, wat KBC Autolease vorig jaar de link2fleet-award “Most Appreciated Leaseco” opleverde. Wij gingen ons licht opsteken bij de CEO van KBC Autolease, Stefan Delaet, om te kijken hoe KBC Autolease deze uitdagingen het hoofd biedt.

KBC Autolease zette in 2021 vol in op Move Smart Together. Kan u eens kort schetsen waar dit voor staat, en welke evolutie KBC Autolease op dit vlak in 2021 heeft doorgemaakt?

Stefan Delaet: De tijd dat autoleasing enkel het aanbieden is van een wagen met een tankkaart ligt lang achter ons. KBC Autolease is bezig met mobiliteit in zijn geheel. Verschillende spelers in de mobiliteitsmarkt komen in mekaars vaarwater, en voor de klant wordt het steeds moeilijker om de juiste oplossingen te kiezen uit het ruime aanbod. Net daarom wil KBC Autolease als bedrijf inzetten op het aanbieden van meer services. In eerste instantie werd enkel autoleasing aangeboden, daarna werden meer diensten toegevoegd, met onder meer fietsleasing. Hierdoor groeide het aanbod uit van een monoproduct naar multiproduct. Vandaag kan KBC Autolease een volledige suite van mobiliteitsoplossingen op maat aanbieden die aangepast zijn op de behoeften van de klant in een evoluerende markt. Dit alles wordt aangeboden onder de noemer Move Smart Together.

“Move” verwijst naar het boeken van vooruitgang als onderneming, maar eveneens naar alles wat met beweging en mobiliteit te maken heeft. KBC Autolease is geen autoverkoper of financier, maar verzorgt uw mobiliteit in de breedste zin van het woord, door tal van oplossingen aan te bieden. Denk hierbij aan auto, fiets, openbaar vervoer en andere vormen van deelmobiliteit zoals cambio. 

“Smart” refereert aan een innovatieve insteek, gekoppeld aan de voortschrijdende digitalisering. We willen onze klanten (digitaal) ontzorgen, zodat ze zich op een groene en betaalbare manier kunnen verplaatsen. Hieronder vallen toepassingen als thuisladen, maar straks ook het managen van uw energieverbruik en factuur.

“Together” is belangrijk als je goede dienstverlening wil garanderen in ecosystemen zoals mobiliteit en energie. Als dochter van een bank-verzekeringsgroep is KBC Autolease sterk in budgetbeheer, maar voor de fysieke dag-aan-dag beleving heb je partners nodig. KBC Autolease maakt er een erezaak van om zich te omringen met degelijke partners (fietsdealers, bijstandsverleners, aanbieders van laadpalen en oplaadinfrastructuur, energieleveranciers, sociaal secretariaten, …), zodat de gebruiker zorgeloos kan genieten. Zo zal KBC Autolease bijvoorbeeld ook de mobiliteitsdiensten van Olympus in zijn “Move Smart”-applicatie integreren. Op die manier kan de mobility manager op een eenvoudige manier toegang verlenen tot verschillende mobiliteitsoplossingen (waaronder taxi, cambio trein, …) en de daaraan verbonden onkosten (bv. parking) simpel afrekenen. Dit is in feite het mobiliteitsbudget in praktijk.

Kan je dan stellen dat multimobiliteit de grootste uitdaging is voor KBC Autolease?

Stefan Delaet: Nee. Je mag wel zeggen dat Multi-Mobiliteit het antwoord is van KBC Autolease op de maatschappelijke trends van vergroening en flexibele mobiliteitsbehoeften. Uiteraard gaat er, mede onder impuls van de wetgeving, vandaag veel aandacht naar de ‘fuel shift’. Vandaar dat wij klanten bijstaan met ‘best switch’ voorstellen (waarmee we klanten helpen overschakelen op elektrische of plug-in hybride leasewagens), maar ook met geïntegreerde thuislaadoplossingen aangezien daar het startpunt ligt van elke reis voor de bestuurder. Anderzijds willen we het nieuwe denken en handelen nog graag een niveau hoger tillen via onze multi-modale approach. Zo kunnen we onze klanten nog meer alternatieve mobiliteitsoplossingen aanbieden (zoals fiets, deelmobiliteit), die minstens even groen zijn als de elektro-voertuigen, maar vaak ook sneller en gezonder.

Binnen afzienbare tijd zal het ‘bezit’ van een wagen sowieso meer ondergeschikt zijn aan het ‘gebruik’ en zal deel-mobiliteit aan belang winnen; zeker in stedelijke gebieden. We zien dat fenomeen trouwens al sterk opkomen bij de jongeren. En dit zal alleen nog aan belang winnen onder impuls van het aankomende mobiliteitsbudget. Vandaar onze wil en overtuiging om Olympus (met trein, maar ook Cambio en andere diensten) digitaal mee te ontsluiten in onze MoveSmart toepassing.

Laat u dus vooral niet misleiden door de naam ‘autolease’, want ons bedrijf zet zich elke dag in zodat u zich vrij kunt verplaatsen met het vervoersmiddel dat u het beste past.

Elektrificatie wordt in de nabije toekomst de grootste uitdaging. Hoe zorgt KBC Autolease ervoor dat de klant eenvoudig de shift naar elektrische wagens kan maken?

Stefan Delaet: Met een elektrische wagen rijden, of de elektrificatie van een wagenpark, vergt een shift in het handelen en denken van de gebruiker. Er komen heel wat uitdagingen bij kijken, en KBC Autolease wil de klanten zo goed mogelijk voorlichten en begeleiden in de keuzes die ze moeten maken.

Elektrificatie houdt uiteraard ook in dat er laadinfrastructuur moet worden voorzien. Dat kan bij de werkgever zijn, maar ook bij de werknemer thuis. Het installeren van laadinfrastructuur vergt aanpassingen aan gebouwen van de klant, en die opdracht wil KBC Autolease niet alleen aanpakken.

Samen met de klant gaan we op zoek naar gepaste oplossingen voor installaties ‘on site of ‘at home’. Om dit op een vlotte en goede manier te laten verlopen wordt samengewerkt met kwalitatieve partners, zoals bv. Shell Recharge Solutions, om de voorraden te beheren en de klant zo vlot en spoedig mogelijk te bedienen.

KBC Autolease is het gewoon om samen te werken met partners (voor tankkaarten, schadedossiers,…) en wil hier fungeren als een soort controletoren om alles vlot te laten verlopen. Dit belichaamt volledig het onderdeel ‘Together’ in Move Smart Together.

Alle partners worden geselecteerd op basis van de ‘fit’ die ze hebben met de bedrijfscultuur van KBC Autolease (klantgericht, betrouwbaar, digitaal, groen en indien mogelijk, Belgisch). Zo’n full-service lease houdt in dat er ook heel wat services aangeboden worden, waardoor leasing niet puur  transactioneel wordt, maar steeds meer evolueert naar een relationele overeenkomst met de klant.

Aangeboden oplossingen moeten future-proof zijn en de klant optimaal ontzorgen. Daarom doet KBC Autolease een jaarlijkse screening van alle partners om de kwaliteit te bewaken.

Door de hoge energieprijzen wordt het belangrijk om efficiënt met elektriciteit om te gaan. Biedt KBC Autolease ook oplossingen aan op gebied van energiemanagement? 

Stefan Delaet: Dit zit dan weer vervat onder de noemer ‘Smart’. Het volstaat nl. niet om ergens je stekker te kunnen insteken. Laden moet veilig kunnen, zonder uitval van je netwerk, maar best ook op een efficiente en groene manier. Vandaar dat we in onze keuze van partners en technologie erover trachten te waken dat de laadoplossing aangepast is aan de mogelijkheden en behoeften. Wij verkopen geen laadpalen, maar oplossingen. En die zijn vaak verschillend van situatie tot situatie en van klant tot klant. In complexe dossiers kunnen we zelfs opteren om een energie-advies te laten opmaken door bv. Encon. Op die manier proberen we de oplossingen zo slim en efficiënt mogelijk te maken.

Om mee te evolueren met de snel veranderende technische standaarden, voeren we veel experimenten uit met onder meer Engie, Luminus en andere toonaangevende partijen. Zo willen we ervoor zorgen dat klanten zo goedkoop mogelijk laden, maar ook zo groen mogelijk. Omwille van onze vlootomvang, verhindert niets ons om op termijn zelfs energie voor u aan te kopen aan aantrekkelijke tarieven, mocht dat wenselijk of nodig zijn. 

De mobiele app van KBC werd verkozen tot beste banking app ter wereld, wat biedt deze app nu al meer dan de concurrerende apps, en wat zit er nog in de pijplijn om de app nog te verbeteren?

Stefan Delaet: Als KBC Autolease hebben we inderdaad een enorm voordeel om deel uit te maken van KBC en bepaalde services aan te kunnen bieden via de uitstekende banking app KBC Mobile. De digitale assistente ‘Kate’ is de ruggengraat van de applicatie en helpt je als eindgebruiker om al je vragen op te pikken, direct af te handelen, of je in contact te brengen met een specialist. De KBC Mobile App kan ook gebruikt worden als je geen klant bent van KBC Bank, of van KBC Verzekeringen.

Het mobiliteitsgedeelte van de applicatie moet zoveel mogelijk diensten aanbieden die mobiliteit voor de klant makkelijker maken. Denk hierbij aan parkeren via 4411, maar ook het boeken van treintickets.

In KBC Mobile vind je ook onze extra dienst 'MoveSmart'. Gebruikers kunnen hiermee de bestelling van hun nieuwe leasewagen of leasefiets opvolgen, alle contractdetails raadplegen, een afspraak maken met de dealer en zelfs hulp inroepen in geval van pech. 

Naast de app beschikt KBC Autolease ook over het KBC MoveSmart-plaform, een handige webtool waarmee klanten hun mobiliteitsaanbod makkelijk beheren. Via KBC MoveSmart kun je simulaties maken, budgetten beheren,... In de toekomst zal het ook kunnen worden ingezet om schadegevallen aan te geven. Dit alles zorgt ervoor dat KBC MoveSmart het beheer van het wagen-en fietspark voor de Mobility manager bijzonder efficiënt en eenvoudig maakt.

Het aanbieden van al deze oplossingen zorgt ervoor dat klanten echt ontzorgd worden. Hoe ver wil KBC Autolease hierin gaan?

Stefan Delaet: Ontzorging is een woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt, maar voor KBC Autolease is het echt een kernthema. In alles wat we doen streven we ernaar om de klant centraal te zetten. Dit wordt gedaan op een digitale manier met menselijke ondersteuning.

We willen voor onze klanten een journey uittekenen waar wordt rekening gehouden met alle behoeften van de klant. Dit alles start bij een profielscan waarin met zoveel mogelijk factoren wordt rekening gehouden. Hier kan rekening gehouden worden met puur praktische zaken, zoals de bereikbaarheid van het bedrijf en de policy rond thuiswerk, maar ook de bedrijfsvisie kan worden meegenomen. Dit gaat dan eerder over het willen aanbieden van groene oplossingen, het budget, enz… 

Finaal beogen we een one-stop-shop te zijn voor alle mobiliteitsbehoeften van de klant. Hierin speelt multimobiliteit uiteraard ook een rol. Zo stonden we mee aan de wieg van de fietsleasing in België. Nieuw bij KBC Fietsleasing sinds 2021, en uniek in de markt, is ons digi-fiets verhaal, waardoor de gebruiker via een unieke barcode zijn/haar bestelling en onderhoud volledig digitaal kan afwerken bij de dealer. Voorts promoten we sinds jaar en dag thuiswerk als onderdeel van een mobiliteitspropositie.  Door straks ook Olympus Mobility digitaal toe te voegen aan ons platform zullen klanten niet enkel een vervang-voertuig kunnen regelen voor hun werknemers, maar kunnen we ook alternatieven aanbieden voor (trein/tram/bus)abonnementen die vaak duur zijn in vergelijking met ‘pay-as-you-go’ formules en ook niet dezelfde flexibiliteit laten aan de gebruiker.

Wat heeft de toekomst nog in petto voor KBC Autolease?

Stefan Delaet: De ervaring die KBC Autolease heeft opgedaan met het uittekenen van trajecten voor onze grote bedrijven- en overheidsklanten, zetten we nu in om kleinere bedrijven multi-modale, kant-en-klare gebruikersprofielen aan te bieden waarmee ze op een snelle manier, moderne mobiliteitsoplossingen aan hun werknemers kunnen verschaffen.

Onze drang en ervaring om te dienen, sluit perfect aan bij de groeiende behoefte aan ‘ontzorging’ . Complexe thema’s zoals mobiliteit, vergroening en energie-management worden niet uit de weg gegaan. Door het feit dat we intussen meer diensten aan meer gebruikers (fiets, deeloplossingen, elektro, ...) aanbieden, beseffen we ook dat er een grotere behoefte is aan personalisatie. Daarop zetten we dan ook volop in.

Onze fietsklanten stellen vaak andere eisen dan onze auto-klanten of dan klanten met een (thuis)laadoplossing. Vandaar ook dat we ons partner-netwerk zullen blijven uitbreiden en alles in het werk stellen om de klant ‘persoonlijk en instant’ te kunnen bedienen op zijn/haar journey.

KBC Autolease bestaat ondertussen 40 jaar! En daar zijn we bijzonder trots op. De komende 40 jaar blijven we dan ook graag in beweging om zo de ideale mobiliteitspartner te blijven.

Maw, Move Smart Together as a promise