KBC Autolease: Maximale ontzorging in woelige tijden.

vrijdag, 20 januari 2023 16:50
KBC Autolease: Maximale ontzorging in woelige tijden.

Het zijn op zijn minst woelige jaren geweest in de auto-industrie. De modal-shift, de coronacrisis en de daaropvolgende energiecrisis, zorgden ervoor dat afgelopen twee jaar wellicht de meest uitdagende waren van de voorbije decennia. Bij KBC Autolease werd afgelopen jaren volop ingezet op Move Smart Together. Een strategie die er heeft voor gezorgd dat producten optimaal kunnen worden aangepast aan de noden van de eindgebruiker en de werkgever, maar ook aan wijzigende omstandigheden op de markt. Hoe KBC Autolease dit concreet aanpakt, en welke voordelen de klant hierbij heeft gingen we vragen aan Stefan Delaet, CEO van KBC Autolease.

De uitdagingen in de mobiliteitssector blijven zich opstapelen. Na Corona volgt nu een ongeziene energiecrisis. Hoe ging en gaat KBC Autolease hiermee om?

Naast de pandemie en de energiecrisis is ook het mobiliteitslandschap de afgelopen jaren drastisch veranderd. Tot twee jaar terug waren energiemanagement, laadoplossingen en elektrificatie een ver van mijn bed show, ondertussen is 60% van de bestellingen bij KBC Autolease een stekkerwagen. De ongerustheid die er was over de infrastructuur moet nu echter plaats ruimen voor de ongerustheid over de factuur. Waar het in eerste instantie de werkgevers waren die zich zorgen maakten, zijn het nu steeds meer de werknemers. Zeker met de komst van het piektarief in januari 2023 groeit de bezorgdheid, het aantal vragen en de behoefte aan oplossingen
Een recente bevraging toont immers aan dat de appetijt voor elektrische voertuigen vanuit puur ecologisch standpunt is afgenomen. Waar in 2021 nog 55% van de respondenten een EV zou aankopen om ecologische redenen, was dat dit jaar nog slechts 39%. In 2022 zouden ook 38% van de ondervraagden een EV aankopen omdat het een verplichting is die door de overheid wordt opgelegd, terwijl dit vorig jaar slechts 28% was. Een en ander zorgt er dus ook voor dat de verkoop van hybride voertuigen nu een hoge vlucht neemt, vooraleer het fiscaal kader in juli 2023 verandert en dit soort voertuigen afstraft. Door al die uitdagingen beschouwt KBC Autolease het als zijn rol om de klanten te helpen bij die energie-transitie. Dit gaat van het aanbieden van energie-inzichten, het financieren en verzekeren van duurzame alternatieven, tot straks ook het energie-management. Samen met KBC wil het een energie-ecosysteem uitwerken, waardoor de energie-factuur niet alleen groen is, maar ook betaalbaar door (digitaal) te sturen richting een optimaal verbruik en mix van energiebronnen


Hoe wil KBC Autolease dit dan concreet realiseren, zowel naar werkgever als werknemer toe?

KBC Autolease wil zowel aan de werkgever als de werknemer een zo duidelijk mogelijk traject naar elektrificatie aanbieden. Het doet dat op basis van de ervaring die reeds is opgedaan in het verleden.
Voor de werkgever houdt dit in dat er eind 2022 een aanbevolen ‘groene’ policy op de markt zal worden gezet. Deze policy bundelt de aanbevelingen van haar experten en houdt rekening met de fiscaliteit en trends in mobiliteit. Op die manier willen we de drempel verlagen en zoveel mogelijk bedrijven doen starten met duurzame mobiliteit via de verschillende mobiliteitsoplossingen die KBC Autolease aanbiedt, want duurzaamheid is meer dan elektrificatie van je wagen(park). Per profiel van werkgeversgroepen wordt een pakket aangeboden dat op maat kan worden aangepast. Hierdoor wordt het ook mogelijk om voor KMO’s de transitie te vereenvoudigen. Via de ’KBC MoveSmart’ toepassing kunnen ze makkelijk duurzame mobiliteitsoplossingen simuleren en afnemen.
In een tweede fase zal dit traject nog worden vereenvoudigd, door hieraan een app te koppelen die de werknemers toelaat om hun mobiliteitsbudget makkelijk te beheren en slimme keuzes te maken tussen de verschillende vervoersopties.

Maar voor de werknemers bestaat er nog meer?

Begin 2023 lanceren we een “wegwijzer” voor de werknemers die voor de aanschaf van een elektrisch voertuig staan. Met deze tool kunnen ze zich specifiek, volgens hun eigen voorkeuren en mobiliteitspatronen, oriënteren naar welk voertuig of welke oplossing het best bij hen past. We assisteren hen dus in het voortraject: wat betekent dit EV rijden? Waar moet ik rekening mee houden? Hoe gaat laden in zijn werk? Welk aanbod is er op de markt, en welke auto past mij nu het beste bij mij en mijn gezin… Eens de keuze gemaakt is op basis van de oriëntatietool, wordt het een pak eenvoudiger om een juiste leaseofferte te simuleren in onze KBC Movesmart toepassing. De app wil de eindgebruiker ook gedurende de looptijd van de leasing zoveel mogelijk ontzorgen. Pechverhelping kan bijvoorbeeld zonder opgave van je personalia of locatie. Onze zustermaatschappij, VAB, weet meteen wie je bent en waar je je bevindt als je MoveSmart in KBC Mobile gebruikt. Ook bij fietsleasing gaan we voor een zo eenvoudig mogelijke oplossing. Hier hebben we een persoonlijke streepjescode (barcode) die de werkgever en werknemer identificeert, zodat hij meteen herkend wordt bij de fietsdealer. Ook het type onderhoudspakket dat hij kiest zal erin vervat zijn, zodat er geen papierwerk of discussie meer nodig is.

Maximale ontzorging door het inzetten van data en technologie zijn dus speerpunten bij KBC Autolease?

We streven er inderdaad naar om KBC MoveSmart zowel voor werkgever als werknemer, nuttig en eenvoudig te maken. De werkgever kan zijn budgetten en policies makkelijk opzetten en beheren en hij krijgt hier ook de passende rapporten voor opvolging tijdens het traject. De werknemer kan op zijn beurt eindeloos simuleren en wordt zo op weg gezet in zijn keuzes inzake de persoonlijke mobiliteit.
In haar aanpak deelt KBC Autolease trouwens dezelfde waarden als KBC, zoals:
- Proactiviteit
- Bereikbaarheid
- Gebruiksgemak (= straight-through-processing)
- Professioneel (= menselijke expertise)
Een sterke digitale ondersteuning is dus heel belangrijk voor KBC Autolease. Dat we daarbij gebruik kunnen maken van de KBC Mobile app, die werd uitgeroepen tot één van de beste van de wereld, helpt uiteraard.
Op een jaar tijd zitten we nu aan 40% gebruikers, voor auto en fiets. Voor fietsleasing zijn al 35% van de bestellingen zonder enige menselijke tussenkomst, dus volledig ‘Straight-Through’! Dankzij een gigantische digitale inspanning zijn onze systemen verbonden met de kassa-systemen van onze partners en kunnen we alle technische specificaties meteen opladen en verwerken. Maar we mogen zeker ook onze medewerkers niet vergeten. Ze zijn steeds beschikbaar voor onze klanten en zijn slechts 1 druk op de knop van je verwijderd. In deze chaotische periode zijn het vooral onze mensen die zich van hun beste kant hebben laten zien.

Wordt multimobiliteit anno 2023 nog belangrijker in de mobiliteitsmix?

Absoluut! Om de grote verandering op de mobiliteitsmarkt vlot te laten verlopen, moeten er drie zaken in lijn staan: technologie, wetgeving en consument. Waarbij de consument uiteindelijk het grootste effect zal hebben. Want nieuwe mobiliteit is ook nieuwe mentaliteit. Door de hoge energieprijzen zien we de consument steeds actiever naar alternatieven zoeken. Naast thuiswerk en stappen, is het eerste product in lijn dan de fiets. Fietsen is niet alleen democratisch, maar duurzaam, gezond en het helpt de files vermijden. Maar ook de deelmobiliteit wint aan belang. Het succes van deelwagens zoals Cambio, neemt steeds toe; en trouwens ook in elektrische varianten. Dat brengt mij bij de technologie. Die is voorhanden en erg gebruiksvriendelijk. Ikzelf maak er trouwens elke dag gebruik van. Ook de wetgever zet stappen. Het nieuwe mobiliteitsbudget voorziet heel wat mogelijkheden, maar wordt vaak nog als complex en administratief ervaren, hoewel er op vandaag al veel simpele apps bestaan, zoals de deelmobiliteitsapp Olympus, om met dit mobiliteitsbudget aan de slag te gaan. Het mobiliteitsbudget vertrekt ook nog steeds heel erg vanuit de bedrijfswagen, hetgeen een beperkend effect heeft qua doelgroep. Maar ik ben er vrij zeker van dat de nieuwe generatie cafetariaplannen geïnspireerd zullen worden door de nieuwe mogelijkheden die het mobiliteitsbudget biedt.

Wat ervaren jullie als de grote struikelblokken bij de werkgevers in hun zoektocht naar de nieuwe mobiliteit, en hoe speelt KBC Autolease daarop in?
De richting is voor de werkgever duidelijk, maar de te bewandelen weg naar het einddoel is zeker niet voor iedereen hetzelfde. KBC Autolease heeft veel verschillende types klanten, van overheden tot grote bedrijven en KMO’s. Deze ervaring helpt ons om per type klant een zo goed mogelijke oplossing aan te reiken. Daarnaast hebben we goede samenwerkingen met partners, bijvoorbeeld ook met mobiliteits- en energie-adviseurs
Die ervaring en samenwerking laat ons toe om profielen uit te werken zodat u als werkgever zorgeloos kan starten met een zinvol mobiliteitsaanbod voor uw werknemers. Dit is ook de reden waarom we -zoals eerder gezegd- een policy hebben uitgewerkt, waarin de meeste profielen zich zullen herkennen. En laat ons niet vergeten dat de jonge(re) generatie werknemers vaak voor andere vormen van mobiliteit kiest (dan enkel de auto). Zeker in de krappe arbeidsmarkt van vandaag, zal het dus noodzakelijk zijn om een ruim aanbod van oplossingen te voorzien dat goed en transparant geprijsd is, en bovenal makkelijk afneembaar.

Wat zijn tenslotte de grote voordelen van KBC Autolease tegenover de concurrentie? Wat maakt KBC Autolease echt uniek?

KBC Autolease is een service-organisatie die zweert bij kwaliteitsvolle opleveringen en niet bij beloftes. Bij KBC Autolease werken we, net zoals bij KBC, aan lange-termijn relaties. We willen niet per se de goedkoopste zijn, maar we willen vooral een eerlijke prijs-kwaliteit aanbieden, en ervoor zorgen dat de eindgebruiker gedurende de ganse duurtijd van de dienstverlening (van bestelling over gebruik tot wederverkoop) tevreden blijft.
Zo zullen wij niet zomaar auto’s gaan ophalen op het einde van het contract als de levering van het nieuwe voertuig op zich laat wachten. We zorgen voor gegarandeerde prijzen en service, zelfs in de huidige volatiele markt met constant stijgende prijzen en rentevoeten. Ook in geval van schade zorgen we voor een goede ervaring en een correcte afrekening. En ga zo maar door.
Tot slot durf ik te zeggen dat we een echt multi-modaal bedrijf zijn. “Auto-fiets-Olympus deelmobiliteit” is bij ons geen loos begrip, maar is goed uitgebouwd en wordt volop ingezet. We doen dit alles op een digitale manier, met ervaren mensen en partners. “Move Smart Together” blijft dan ook ons motto, omdat we geloven dat die aanpak de enige juiste is om onze klanten te begeleiden in de huidige veranderlijke wereld.

Voor meer informatie, surf naar https://carsales.autolease.kbc.com/home/

 

Laatst aangepast op vrijdag, 20 januari 2023 17:01