EV Belgium: “Capaciteitstarief is slechts een eerste stap”

dinsdag, 22 november 2022 19:01
EV Belgium: “Capaciteitstarief is slechts een eerste stap”

Met de invoering van het capaciteitstarief zet Vlaanderen een noodzakelijke stap in de  energietransitie. Het capaciteitstarief zal huishoudens die hun verbruik slim sturen, belonen en  gezinnen die niet bewust omgaan met hun netverbruik extra laten betalen. Helaas zal de invoering  van het capaciteitstarief echter niet het beoogde effect geven om het verbruik van het distributienet  te verlagen tijdens de piekmomenten, aldus EV Belgium. ”Elektrische wagens zijn een grote  verbruiker, maar het tijdstip van het laden is ook belangrijk. Dat kan overdag, al dan niet gekoppeld  aan zonne-energie, of overnacht wanneer het verbruik van bedrijven en gezinnen veel lager is” stelt  Jochen De Smet, voorzitter van EV Belgium. Het debat om elektrische wagens buiten de  piekmomenten te laden, moet volgens EV Belgium dringend opgestart worden, omdat de uitrol van  elektrische voertuigen op dit moment op kruissnelheid aan het komen is.

Wat doet het capaciteitstarief? 

Het klinkt voor de hand liggend, maar elk huishouden heeft een verschillend verbruik doorheen de  dag naar gelang van het gedrag binnen dat huishouden. Het capaciteitstarief zal gebruikers ertoe  aanzetten hun verbruik te spreiden om zo piekmomenten te voorkomen. Doel van deze spreiding is  erop gericht om de pieken van de ‘Duck Curve’ – een weergave van de typische netbelasting met een  kleine ochtendpiek en zeer uitgesproken avondpiek – te spreiden en te beperken. Door op  maandbasis de piekmomenten van elk huishouden te registreren, zullen gezinnen die pieken  vermijden, geen extra netkosten hebben. 

 

Impact op netbelasting 

Hoewel het capaciteitstarief gezinnen ertoe zal aanzetten om hun verbruik te spreiden, is het  capaciteitstarief niet voldoende. Het tarief zet mensen ertoe aan om hun wagen relatief traag te laden  over een langere periode, en dus bij thuiskomst meteen het laden op te starten. Dat betekent jammer  genoeg ook het versterken van de avondpiek, het moment waarop ook de warmtepompen volop  beginnen te draaien en gezinnen vandaag al meer verbruiken.

EV Belgium benadrukt daarom dat het capaciteitstarief geen oplossing is voor de sterke groei aan zero emissievoertuigen in België. Naar schatting rijden er vandaag al meer dan 70 000 EV’s rond en zullen  er in 2023 tussen de 60.000 en de 100.000 elektrische voertuigen bijkomen. In 2023 zal volgens EV  Belgium de avondpiek alleen maar toenemen door de snelle groei aan voertuigen. Wanneer de  Vlaamse regering vasthoudt aan haar ambitie om tegen 2029 enkel nog zero emissie voertuigen te  laten inschrijven en de verkoop van personenwagens opnieuw aantrekt, zullen er in Vlaanderen in  2030 meer dan 1.8 miljoen volledig elektrische wagens rondrijden. Bijsturen gaat niet zo snel maar is  dus dringend nodig. 

Time of use en flexibiliteit 

Om de piek echt af te vlakken zullen er volgens EV Belgium zogenaamde dynamische ‘time of use’ tarieven moeten komen.. De nettarieven zullen variëren in functie van de netbelasting doorheen de  dag. Via slimme sturing kan het laadproces opgestart worden op het meest geschikte moment, in  functie van de tarieven maar ook de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker. “Dit creëert ook een  piek, maar één die op een gepast moment valt voor de netbeheerder, namelijk wanneer de vraag het  laagste is voor het gehele net” stelt Jochen De Smet nog. 

Daarnaast moet ook werk gemaakt worden van zogenaamde commerciële flexibiliteit. Daarbij gaat de  netbeheerder producten in de markt zetten die helpen de vraag te sturen bijvoorbeeld bij dreigende  overbelasting. Mits een kleine vergoeding kunnen consumenten hun laadgedrag verschuiven in functie van de netbelasting. Hierdoor kunnen netbeheerders vraag en aanbod op het net in evenwicht houden  en lokale congesties op het net aanpakken. 

“De massale uitrol van elektrische wagens zal het absoluut noodzakelijk maken om deze oplossingen concreet vorm te geven. Het capaciteitstarief is een eerste stap maar de duurzaamheidsambities om  de fossiele wagens versneld uit te faseren vragen bijkomende maatregelen”, besluit Jochen De Smet.